วัยรุ่นยุคใหม่ชอบทำความดี

ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่เรามักเรียกกันว่าหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเลย ส่วนหนึ่งก็เพราะวัยนี้เป็นวัยความเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กซึ่งยังคงเชื่อฟังพ่อแม่ไปสู่วัยโตขึ้น เริ่มมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง การเชื่อฟังพ่อแม่ก็ย่อมน้อยลง มีการกล้าตัดสินใจเรื่องต่างๆ มากขึ้น วัยนี้จึงเป็นวัยที่ว่ากันว่าเลี้ยงยากสุดๆ ไปเลย ยิ่งสมัยนี้โลกออนไลน์มันยิ่งสร้างเด็กให้กลายเป็นวัยรุ่นได้เร็วขึ้นกว่าก่อนเยอะ เด็กหลายคนอายุสิบต้นๆ ก็เข้าสู่การเป็นวัยรุ่นอย่างเต็มตัว นั่นทำให้พ่อแม่หลายคนเป็นกังวลไม่น้อย ทว่ากระแสอย่างหนึ่งที่กำลังมาในตอนนี้คือกระแสการเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจและชอบทำความดี

คำว่าความดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำเพื่อประเทศชาติ ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าด้วยการคิดค้นสิ่งแปลกใหม่อะไรขนาดนั้น แต่ความดีที่วัยรุ่นทุกคนทำได้มีหลากหลายมาก ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มต้นทำความดีด้วยกันได้ทั้งนั้น การเป็นวัยรุ่นแม้จะถูกมองว่าเป็นวัยกำลังเริ่มต้นชีวิตด้วยต้นเองอย่างจริงจังแต่ก็จงอย่าลืมว่าโลกของเรามันต้องการพลังบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ไม่มีวันหมดสิ้น วัยรุ่นจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องใดทั้งสิ้น ความดีที่วัยรุ่นยุคนี้เริ่มต้นทำได้ง่ายมีหลากหลายด้วยกัน ดังตัวอย่างที่ยกขึ้นมา

  • ตั้งใจเรียนหนังสือพร้อมปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคม – พื้นฐานการทำคาวมดีง่ายๆ โดยไม่ต้องไปแสดงให้ใครเห็นด้วยซ้ำ เพียงแค่เริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการทำความดีจากการตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ มีความสุข ปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีของสังคม ไม่สร้างภาระหรือปัญหาให้กับสังคมเท่านี้ก็ถือเป็นการทำความดีง่ายๆ แล้ว
  • เข้าช่วยเหลือด้านจิตอาสาต่างๆ ตามที่ตนเองทำได้ – สมัยนี้กลุ่มจิตอาสามีมากมายแถมแทบทุกกลุ่มต้องการแรงกายจากวัยรุ่นด้วยกันทั้งนั้น การที่วัยรุ่นไปเข้าร่วมกลุ่มเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาให้สังคมสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง เช่น อาสาสมัครปลูกป่า, อาสาสมัครพาคนข้ามถนน, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น
  • ให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นคนเดือดร้อน – ไม่ว่ากรณีใดหากวัยรุ่นช่วยได้เมื่อเห็นคนอื่นเดือดร้อนก็ให้รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่จำเป็นต้องรีรอใดๆ ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างง่ายที่สุด เช่น พาคนแก่เดินข้ามถนน จูงคนตาบอดไปส่งตามเส้นทางหากไปด้วยกัน เป็นต้น แค่นี้วัยรุ่นก็ทำความดีได้แล้ว

การทำความดีไม่ใช่เรื่องน่าอาย ในทางกลับกันมันเป็นเรื่องควรยกย่องด้วยซ้ำ ดังนั้นวัยรุ่นหันมาทำความดีจึงเป็นเรื่องต้องชื่นชม